Tư vấn miễn phí - thiết kế thi công trên toàn quốc

Tranh phù điêu thiên nhiên

Tranh Phù điêu hoa lá lấy hình ảnh cỏ cây hoa lá từ thiên nhiên làm chủ đề sáng tạo. Rất nhiều phù điêu mang hình ảnh của các loài hoa cao quý được chúng tôi chắt lọc đưa vào tranh phù điêu hoa lá như: tranh phù điêu hoa sen, tranh phù điêu hoa mẫu đơn, tranh phù điêu hoa lan...