Mang thiên nhiên vào ngôi nhà bạn
HOTLINE : 0905 53 15 25
Tư vấn thiết kế miễn phí
Nhận thiết kế thi công trên toàn quốc
08.07 AM
Thứ hai, ngày 17/06/2019

Giả Sơn

Nếu trong các nghệ thuật vườn cảnh Á Đông, người Nhật Bản có bonket người Trung Hoa có penjing, thì người Việt Nam ta cũng có hòn non bộ như một thú chơi tao nhã, khoái hoạt. Nếu người Nhật Bản, người Trung Hoa đặt nặng yếu tố cây xanh, thì người nghệ nhân ta lại chuộng cái khí luân chuyển giao hòa của mặt nước trong nghệ thuật giả sơn.
 

0905 53 15 25